Đặt một câu hỏi

4.-TSC-244

Đầu in cho máy in mã vạch TSC

Đầu in mã vạch TSC là phụ kiện ngoài được sản xuất để thay thế cho đầu in được gắn kèm theo.