Điện toán đám mây

Hệ thống sử dụng diện toán đám mây bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi không giới hạn

An toàn bảo mật

Hê thống được mã hóa 3 lớp và phân quyền chặt chẽ giúp bảo đảm an toàn thông tin quốc gia

Tùy biến theo yêu cầu

Tùy biến theo nghiệp vụ và yêu cầu của khách hàng

Giải pháp quản trị đơn giản cho mọi doanh nghiệp

Quản lý khoa học và liền mạch


TỔNG QUAN

Người dùng sử dụng phân hệ để theo dõi thông tin chi tiết của dự án, bao gồm: Thông tin cơ bản, Thông tin cơ cấu dự án,... Đồng thời, phân hệ cũng cho phép người dùng theo dõi kế hoạch triển khai dự án, phân bổ nguồn lực hợp lý hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị dự án tại doanh nghiệp.

Quản lý dự án

Nguồn lực

Theo dõi cơ cấu, quản lý thông tin cá nhân của các thành viên tham gia dự án. Cho phép người dùng lên kế hoạch nguồn lực, đối chiếu so sánh giữa kế hoạch và thực tế, góp phần đưa ra cơ sở để phân bổ nguồn lực các dự án một cách hợp lý nhất.

QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án với những thông tin quan trọng nhất: Mã, tên, Tiến độ, đèn trạng thái,...
 • Hỗ trợ gom, nhóm dự án trực tiếp trên danh mục, hỗ trợ hiển thị danh mục dự án theo nhu cầu phân loại của người dùng.
 • Hỗ trợ đa dạng các tiêu chí tìm kiếm để hiển thị dự án trong danh mục như: Người dùng, Thời gian, Trạng thái dự án,...
CƠ CẤU, NGÂN SÁCH DỰ ÁN
 • Đơn vị chủ quản, Đơn vị liên quan.
 • Nhân sự dự án: Ban chỉ đạo, Giám đốc dự án, Trưởng dự án, Trợ lý, Điều phối viên, Thành viên, Người liên quan.
 • Tổng quan ngân sách giai đoạn nghiên cứu, ngân sách triển khai, ngân sách thay đổi (CR), ngân sách đã chi.
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH & TIẾN ĐỘ
 • Nhập liệu kế hoạch công việc trực tiếp trên hệ thống hoặc import dữ liệu từ excel, Ms project (xml, mpp).
 • Quản lý kế hoạch và tiến độ chi tiết theo cấu trúc phân cấp (WBS).
 • Quản lý phụ thuộc giữa các công việc: SS (Start to Start), FS (Finish to Start), SF (Start to Finish), FF (Finish to Finish).
 • Theo dõi tiến độ dự án theo % thực hiện được tổng hợp (sum up) từ tiến độ công việc.
 • Theo dõi tiến độ dự án theo mốc mục tiêu, trạng thái, giai đoạn.
 • Theo tổng quan tiến độ thực hiện dự án theo biểu đồ tỷ lệ công việc: Đang thực hiện trong hạn, Đang thực hiện quá hạn, Chưa thực hiện, Hoàn thành.
 • Theo dõi tổng quan tiến độ theo biểu đồ tương ứng mỗi nguồn lực: Chưa thực hiện, Đang thực hiện trong hạn, Đang thực hiện quá hạn, Hoàn thành.
BÁO CÁO NGÀY, TUẦN DỰ ÁN
 • Hệ thống cho phép cập nhật, theo dõi nhật ký/báo cáo thực hiện công việc: Nội dung công việc đã làm trong ngày, Nội dung vướng mắc, Hướng xử lý.
 • Hệ thống cho phép theo dõi, tiến độ triển khai dự án theo tuần dựa trên việc đánh giá các tiêu chí (Nguồn lực, Tiến độ, Phạm vi) của dự án, thông tin các công việc đã thực hiện trong tuần, kế hoạch công việc tuần tiếp theo.

Đối tác

TÍNH NĂNG LINH HOẠT VÀ MẠNH MẼ Vận hành mọi việc nhanh hơn, chính xác hơn.

Chúng tôi nhận Customize, thêm bớt phân hệ chức năng theo yêu cầu của khách hàng

Fank prosciutto bresaola ham hock fatback prosciutto bresaola

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

 • Hỗ trợ người dùng quản lý việc đánh giá dự án sau khi đã hoàn thành triển khai dự án: Kế hoạch, Nhân sự tham gia, Kết quả sau đánh giá.
 • Hỗ trợ gửi thông báo nhắc nhở đến hạn, quá hạn triển khai kế hoạch đánh giá hiệu quả cho người phụ trách đánh giá đã khai báo trong cơ cấu dự án.

THEO DÕI SỨC KHỎE DỰ ÁN

 • Tự động lọc ra các dự án có độ rủi ro cao dựa vào báo cáo tuần dự án để tiến hành đánh giá lại sức khỏe (Health check) của dự án đó.
 • Tự động gửi thông báo (Email, SMS) đến người phụ trách Health check khi dự án phát sinh rủi ro.
 • Cho phép người phụ trách Health check thêm thông tin đánh giá sức khỏe dự án: Tình trạng đánh giá, Người đánh giá, Thời gian (bắt đầu/kết thúc), Nội dung chỉ đạo của cấp trên,...

Flickr Photo